+380 50 034 3730

пн-пт з 10:00 до 19:00

Конфіденційність

 

1. Загальні положення

Справжня політика обробки персональних даних визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних адміністрацією веб-сайту https://ignis-machinery.com.ua. (Далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить своїм найважливішим метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Згода на використання нами файлів cookie відповідно до умов цієї політики при першому відвідуванні нашого сайту дозволяє використовувати Оператор файли cookie кожного разу, коли Користувач відвідує веб-сайт https://ignis-machinery.com.ua.

1.3. Справжня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://ignis-machinery.com.ua.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних).

2.3. Веб-сайт – сукупність графічних і інформаційних матеріалів, а також програм для ЕОМ і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою https://ignis-machinery.com.ua.

2.4. Інформаційна система персональних даних – сукупність містяться в базах даних персональних даних, і забезпечують їх обробку інформаційних технологій і технічних засобів.

2.5. Знеособлення персональних даних – дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретному Користувачеві чи іншому суб’єкту персональних даних.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

2.7. Оператор – юридична або фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

2.8. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://ignis-machinery.com.ua.

2.9. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного або визначається Користувачеві веб-сайту https://ignis-machinery.com.ua.

2.10. Надання персональних даних – дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних – будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом.

2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних – будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача

3.1. Ім’я.

3.2. Електронна адреса.

3.3. Номер телефону.

3.4. Також на сайті відбувається збір і обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т.ч. файлів «cookie») за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика та інших). Детальну інформацію про використовувані файлах «cookie» ви можете знайти на сторінці Політика щодо файлів “cookie”.

3.5. Перераховані вище дані далі по тексту Політики об’єднані загальним поняттям Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Обробка персональних даних Оператором здійснюється з метою:

4.1.1 продажу обладнання та надання послуг згідно з договорами та угодами з Користувачами, включаючи виставлення рахунків, доставку замовлень і інші подібні операції.

4.1.2 отримання і обробки зворотного зв’язку користувачів, включаючи проведення опитувань, голосувань та інших подібних заходів.

4.1.3 розсилки інформаційних і рекламних матеріалів Оператора на адреси електронної пошти надані Користувачами.

4.1.4 просування товарів і послуг шляхом прямих контактів з Користувачем за допомогою засобів зв’язку.

4.1.5 аналізу ефективності рекламних кампаній.

4.1.6 дослідження і аналізу користувацьких переваг, розробки і тестування продуктів.

4.1.7 з метою, прямо передбачених чинним законодавством України.

4.2. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши Оператору лист на адресу електронної пошти privacy@ignis-machinery.com.ua з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».

4.2. Знеособлені дані користувачів, що збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії користувачів на сайті, поліпшення якості сайту та його змісту.

5. Механізм обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача:

5.1.1 у разі їх заповнення та / або відправки Користувачем самостійно через контактну форму, розташовану на веб-сайті https://ignis-machinery.com.ua.

5.1.2 при зверненні користувачів до Оператору із запитом по телефону, або електронною поштою; при отриманні їх із загальнодоступних джерел (наприклад, відкриті профілі в соцмережах і т. п.)

5.2. Заповнюючи відповідні поля форми і / або відправляючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією політикою.

5.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача в разі, якщо це дозволено в настройках браузера Користувача (включено збереження файлів «cookie» і використання технології JavaScript) і за умови явного згоди з боку Користувача.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор буде приймати розумні технічні та організаційні заходи обережності, щоб запобігти втраті, неправильне використання або зміна персональних даних.

6.2. Користувач визнає, що передача інформації через інтернет за своєю суттю небезпечна, і Оператор не може гарантувати безпеку даних, переданих через інтернет.

6.3. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких умов не будуть передані третім особам, за винятком випадків, включених в п. 7 цієї Політики або випадків, пов’язаних з виконанням норм чинного законодавства.

6.4. У разі виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора privacy@ignis-machinery.com.ua з позначкою «Актуалізація персональних даних».

6.5. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення за допомогою електронної пошти на електронну адресу Оператора privacy@ignis-machinery.com.ua з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Розкриття персональних даних

7.1. Оператор не буде, без явного на те згоди, надавати персональні дані Користувача іншій третій стороні для її або будь-якого іншого стороннього прямого маркетингу.

7.2. Оператор може розкривати персональні дані Користувача:

7.2.1. до ступеня, передбаченої законодавством.

7.2.2. будь-якого зі своїх співробітників, посадових осіб, страховиків, професійних консультантів, агентів, постачальників або субпідрядників, якщо це необхідно для цілей, викладених в цій Політиці.

7.2.3. в зв’язку з будь-якими поточними або можливими судовими розглядами.

7.2.4. з метою встановлення, здійснення або захисту законних прав Оператора.

7.2.5. покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу, послуги або активу, який Оператор продає (або планує продати).

7.2.6. будь-якій особі, яка, по розумному думку Оператора, може звернутися до суду або іншого компетентного органу з проханням про розкриття такої персональної інформації, якщо, по розумному думку Оператора, такий суд або орган можуть з достатньою ймовірністю розпорядитися про розкриття такої персональної інформації.

8. Транскордонна передача персональних даних

8.1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі персональних даних зобов’язаний переконатися в тому, що іноземною державою, на територію якого передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечується надійний захист прав суб’єктів персональних даних.

8.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися тільки в разі наявності згоди в письмовій формі суб’єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та / або виконання договору, стороною якого є суб’єкт персональних даних.

9. Прикінцеві положення

9.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з потрібних питань, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператору за допомогою електронної пошти privacy@ignis-machinery.com.ua.

9.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

9.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://ignis-machinery.com.ua/home-ua/privacy-policy/.

9.4. Веб-сайт https://ignis-machinery.com.ua містить гіперпосилання та відомості про сайти третіх осіб. Ми не контролюємо і не несемо відповідальності за правила конфіденційності і практику третіх осіб.